• Polecane:

Czym różni się praca architekta od pracy kierownika budowy?


Podczas budowy architekt i kierownik odgrywają istotną rolę. Jednak role te zasadniczo różnią się od siebie i często są błędnie interpretowane. W związku z tym nasuwa się pytanie: Co robią architekci, a co kierownicy budowy? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym tekście.

Architekci

 • Architekci projektują budynki i konstrukcje, które są zarówno funkcjonalne, jak i energooszczędne, przyjazne dla środowiska, estetyczne i bezpieczne.
 • Architekt współpracuje z klientami w celu określenia parametrów projektu budowlanego. Obejmuje to cele budowlane, takie jak budżet i czynniki czasowe.
 • Architekci odbywają regularne wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępów, pomocy w interpretacji dokumentów budowlanych, przeglądania ogólnego postępu wykonywanych prac i odpowiadania na pytania budowlane.
 • Architekt nie odpowiada za pracę kierownika budowy ani za jego nadzór i wykonawców.
 • Architekci mają określone uprawnienia. Jeśli stwierdzą, że prace nie zostały wykonane prawidłowo lub są złej jakości, mogą wstrzymać poświadczenie zapłaty za wadliwe prace do czasu ich usunięcia. Mogą nawet zalecić zwolnienie z pracy, jeśli budowniczy odmówi zastosowania się do przepisów.
 • W praktyce architekci potrzebują więcej kwalifikacji niż kierownicy budowy.

Kierownik budowy

 • Kierownicy budowy są odpowiedzialni za koordynację i planowanie procesów budowlanych w budynkach kompleksów biurowych, domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych. Może to wymagać przebywania na placu budowy przez 8 lub więcej godzin dziennie.
 • Do ich obowiązku należy zatwierdzanie i zatrudnianie wyspecjalizowanych wykonawców do niektórych etapów budowy, takich jak hydraulika, czy okablowanie elektryczne. Obejmuje to składanie ofert przetargowych, negocjacje i wybór podwykonawców.
 • Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wszystkie wykonane prace oraz ich zgodność z dokumentacją kontraktową.
 • Kierownicy budowy współpracują z profesjonalistami technicznymi, takimi jak architekci i inżynierowie, w zakresie celów projektowych, czasu i ograniczeń budżetowych.
 • Nadzorują organizację dostawy materiałów i sprzętu oraz są odpowiedzialni za kontrolę jakości w trakcie całego projektu.

Rola architekta i kierownika budowy jest wyraźnie inna, ale równie ważna dla klienta. Sprawne funkcjonowanie i pomyślna realizacja projektu budowlanego zależy w takim samym stopniu od umiejętności twórczych i wiedzy technicznej architekta jak zdolność kierownika budowlanego do koordynacji i rozwiązywania problemów. Niezależnie od tego, jak różne są te role, konieczne jest, aby profesjonalizm i współpraca pomiędzy obiema dyscyplinami odbywała się na każdym etapie procesu budowlanego w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.